Predmet Demokratija i nasilje izvodi se na programu Političko nasilje i država na master akademskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj predmet ima za cilj da upozna studente sa donekle kontroverznom relacijom između savremene demokratije i nasilja Tokom jednog semestra studenti će se putem predavanja i vežbi upoznati sa teorijskom konceptualizacijom demokratizacije, ulogom nasilja u nastanku savremenih demokratskih država, državnom represijom u demokratskim državama, odnosom demokratije i rata, kao i različitim mehanizmima za izbegavanje eskalacije nasilja.