Predmet Upotreba interneta u kriminalno-političke svrhe izvodi se na programu Političko nasilje i država na master akademskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka. Ovaj predmet ima za cilj da upozna studente sa mogućim načinima na koje političke i kriminalne strukture koriste internet kao sredstvo za ostvarivanje sopstvenih ciljeva. Tokom jednog semestra studenti će se putem predavanja i vežbi upoznati sa nastankom i evolucijom interneta, konceptom informatičkog društva, kao i novim izazovima koji ove tehnologije postavljaju pred savremene države i društva.