Упознавање студената са основним појмовима материјалног и процесног кривичног права у циљу сагледавања појма кривичног дела, претпоставки за одговорност учиниоца кривичног дела и примену кривичних санкција.