Циљ предмета:

Разумевање етиопатогенезе болести нервног и мишићног система, начина испољавања, тока и прогнозе ових болести, у циљу препознавања најчешћих неуролошких обољења/оштећења која доводе до трајног или привременог хендикепа и захтевају специјални едукативни третман и рехабилитацију.

Исход предмета:

Оспособљеност студената за  препознавање најчешћих неуролошких обољења/оштећења која доводе до трајног или привременог хендикепа и захтевају специјални едукативни третман и рехабилитацију.

Садржај предмета

Теоријска настава

Неуролошке основе, семиотика, ток и прогноза урођених и стечених болести нервног система, које представљају најчешће узроке привременог или трајног хендикепа и захтевају специјални едукативни третман и рехабилитацију; обољења која су праћене застојем у развоју менталних способности обољења/ оштећења централног и периферног нервног система која доводе до привременог или трајног поремећаја моторних способности; обољења/ оштећења можданих живаца, посебно чула слуха и слушних путева који доводе до оштећења слуха и говорних способности и чула вида и видних путева који доводе до оштећења вида.

Практична настава:

 Прикази случајева који се обрађују у теоријском делу наставе

Литература

  1. Павловић ДМ. Неурологија. (званични уџбеник Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију). Београд: Орион Арт, 2012. ISBN 978-86-83305-64-3 261 страна.