Nastavnici: prof. dr Sanja Ostojić Zeljković, doc. dr Mina Nikolić

Obavezni zajednički predmet više modula – Smetnje i poremećaji vida, Smetnje i poremećaji sluha, Motoričke smetnje i poremećaji, Senzomotoričke smetnje i poremećaji; Izborni predmet modula – Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Cilj nastave ovog predmeta je da studente osposobi za razumevanje fenomena gluvoće i nagluvosti u kontekstu šireg, socijalnog modela ometenosti. Studenti usvajaju teorijske osnove za tumačenje smetnji i poremećaja sluha. Obučavaju se da prepoznaju specifičnosti razvojnih karakteristika gluvih i nagluvih osoba , učestalost gluvoće/nagluvosti i drugih oblika ometenosti i da stečeno znanje primene u budućem radu.

Ishod predmeta - Savladavanjem nastavnog programa student stiče bazična znanja iz oblasti smetnji i poremećaja sluha koja su mu potrebna za razumevanje stručno-aplikativnih predmeta na višim godinama studija.

Teorijska nastava

Terminološka razgraničenja u oblasti urednog sluha, gluvoće i nagluvosti; Definisanje predmeta, ciljeva i zadataka surdologije. Uticaj sluha na razvoj ostalih sposobnosti. Važeće klasifikacije u oblasti smetnji i poremećaja sluha. Etiologija smetnji i poremećaja sluha; Prevalencija smetnji i poremećaja sluha; Gluvoća i nagluvost-višestruka ometenost; Smetnje i poremećaji sluha i IO; Smetnje i poremećaji sluha i telesna invalidnost; Smetnje i poremećaji sluha i patologija verbalne komunikacije; Rani razvoj gluve/nagluve dece; Školovanje gluve/nagluve dece; Specifičnosti odraslog doba gluvih/nagluvih

Praktična nastava

Opservacija procesa dijagnostike oštećenja sluha  i rehabilitacije slušanja i govora na dečijem uzrastu na Odeljenju za audiološku rehabilitaciju, Klinike za ORL i MFH, KCS; Uočavanje specifičnih razvojnih karakteristika gluve/nagluve dece; Opservacija postupka amplifikacije i savetodavnog rada.