OAS - STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA - MODUL PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA PONAŠANJA

VII i VIII semestar, obavezni, fond 2 + 2, 7 ESPB

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović