OAS - STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA - MODUL PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA PONAŠANJA

V i VI semestar, obavezni, fond 2 + 2, 8 ESPB

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović