MAS - STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA - MODUL PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA PONAŠANJA 

I semestar, izborni predmet, fond 2+2, 6 ESPB

Prof. dr Branislava Popović-Ćitić 

Marija Nešić