MAS - STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA - MODUL PREVENCIJA I TRETMAN POREMEĆAJA PONAŠANJA

Jesenji semestar, izborni predmet, fond 2 + 2, 6 ESPB

Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović