OAS - STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA - MODUL PREVENCIJA I POREMEĆAJ PONAŠANJA

V i VI semestar, obavezni predmet, fond 2 + 2, 8 ESB

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

Mr Ljiljana Stevković