Квантна хемија је обавезни предмет на IV студијској години на Факултету за физичку хемију.