Cilj kursa Politička ekonomija je da studentima pruži znanja o međuzavisnostima političkih i ekonomskih procesa. Ova znanja se odnose na forme političko-ekonomskih veza u istorijskoj dimenziji (azijska društva, antika, srednjevekovni evropski sistemi, islamska ekonomija), zaključno sa savremenim vezama u Srbiji i međunarodnom okruženju. Posebna znanja se stiču o najuticajnijim političko-ekonomskim ideologijama i teorijama, odlikama međupovezanosti demokratskih i autoritarnih političkih sistema sa ekonomijom, kao i o polit-ekonomskoj suštini socijalne politike. Kurs razmatra fundamentalne ekonomske kategorije: proizvodnja, roba, rad, novac, berza, tipove savremenih firmi, monopole, antimonopolsku politiku, poreze, budžet, protekcionističku politiku, predmetne oblasti i ciljeve mikro i makroekonomije i dr. Kurs omogućava i sticanje osnovnih znanja o društvenim, političkim i ekonomskim odnosima i akterima koji utiču na globalni sistem proizvodnje, razmene i raspodele.