Na kursu Kvantne teorijske fizike studenti stiču znanja koja im omogućavaju da razumeju osnovne kvantne fenomene, upoznaju se sa formalizmom talasne mehanike i primenjuju ga u opisu realnih fizičkih problema u atomskoj i nuklearnoj fizici, fizici molekula i fizici čvrstog stanja.