Kurs je namenjen studentima smera Teorijska i eksperimentalna fizika. U kursu se proučavaju osnovni koncepti, zakoni i metode fenomenološke termodinamike, kao i elementi teorije slučajnih procesa. Stečena znanja predstavljaju neophodnu osnovu za praćenje naprednijih kurseva, kao što su fizika faznih prelaza, fizika kondenzovane materije, magnetizam itd.