Automatizacija proizvodnje je obavezan predmet na prvoj godini modula za Proizvodno mašinstvo na Master akademskim studijama Mašinsko inženjerstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

U okviru ovog predmeta studenti stiču znanja i veštine potrebne za projektovanje i implementaciju savremene automatizacije proizvodnje. Studenti ovladaju tehnikama za rešavanje praktičnih problema automatizacije uz primenu kompjuterskih, informacionih, upravljačkih, proizvodnih i drugih tehnologija i odgovarajućih naučnih metoda.