Organizacija proizvodnje 1 je izborni predmet Katedre za Industrijsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama. Cilj predmeta je razumevanje teorije i prakse organizacije proizvodnje da bi mašinski inženjeri nakon polaganja ovog predmeta, bili osposobljeni za procenu trenutnog stanja i podizanje opšteg nivoa organizacije proizvodnog preduzeća. Metode i tehnike organizacije proizvodnje, kojima studenti ovladavaju tokom ovog kursa, korisne su u obavljanju svakodnevnih poslova mašinskih inženjera, nezavisno od usmerenja ili specijalizacije posla. Savladavanjem programa predmeta, student stiče kompetencije da: 

1. dijagnostikuje stanje organizacije u preduzeću,

2. projektuje organizacionu strukturu preduzeća,

3. primenjuje metode i tehnike racionalizacije proizvodnih procesa u preduzeću,

4. primenjuje metode i tehnike analize uspešnosti poslovanja preduzeća i

5. obrazloži povezanost napred navedenih kompetencija radi donošenja odluka, 

te je shodno tome, po završetku kursa sposoban da dijagnostifikuje nivo organizacije proizvodnje u preduzeću, da projektuje organizacionu strukturu i da daje predloge za racionalizaciju proizvodnih procesa na osnovu sprovedene analize parametara uspešnosti preduzeća. Po završetku kursa studenti pridaju veći značaj organizaciji proizvodnje sa aspekta održivosti preduzeća i obučeni su za rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka za upravljanje proizvodnjom.