Predmet Fenomenologija nasilja izvodi se kao izborni predmet u sedmom semestru osnovnih akademskih studija politikologije. Predmet ima za cilj da upozna studente sa fenomenima koji spadaju u oblast političkog nasilja. Tokom jednog semestra studenti će se putem predavanja i drugih oblika nastave upoznati sa teorijskom konceptualizacijom pojma političkog nasilja, njegovim vrstama i pojavnim oblicima kroz analizu primera nasilnog političkog delovanja u istoriji i savremenoj političkoj praksi, različitim školama mišljenja o uzrocima i osnovama političkog nasilja, kao i mogućnostima prevazilaženja nasilnih oblika političkog delovanja.