Kurs Studije roda daje istorijski pregled nastanka društvenog pokreta, odnosno feminističkog pokreta, kritički razmatra feminističke teorije kroz istoriju, analizira savremena složena teorijska i društveno-politička pitanja i, najzad značaj uspostavljanja i učinke primene politika rodne ravnopravnosti.


Kurs je obavezan na Osnovnim akademskim studijama novinarstva, a izborni na Osnovnim akademskim studijama politikologije i Osnovnim akademskim studijama socijalne politike i socijalnog rada.

Predavači: doc. dr Katarina Lončarević, saradnica MA Jovana Timotijević