Kurs predstavlja upoznavanje sa osnovnim pitanjima i problemima iz istorije feminističkih političkih ideja (od takozvanog perioda protofeminizma, preko modernog doba, prvog talasa feminizma, zaključno s krajem 1940-ih i najavom drugog talasa feminizma).

Kurs je obavezan na Master akademskim studijama politikologije - Studije roda.


Predavači: doc. dr Katarina Lončarević i prof. dr Marko Simendić