TTUR je izborni predmet Katedre za Industrijsko inženjerstvo na master studijama. Cilj predmeta je da student bude osposobljen da primenjuje sisteme održavanja zasnovane na upravljanju rizicima, zahvaljujući ovladavanju oblastima identifikacije, analize i procene rizika i odlučivanja na osnovu tih činjenica. Student je po završetku kursa sposoban da: a) prepozna/opiše osnovne sisteme, metode i strategije terotehnoloških postupaka b) primenjuje terotehnološkie metode zasnovane na riziku,  c) primenjuje modele RIMAP (Procedure održavanja zasnovanog na riziku)  d) primenjuje modele RCM (Modeli održavanja prema pouzdanosti) u praksi i e) izabere/predloži odgovarajuće rešenja za mitigaciju rizika. Po uspešnom završetku ovog kursa studenti su sposobni da shodno cilju, odaberu adekvatnu metodu, prikupe izvorne podatake potrebne za primenu pojedinih metoda upravljanja rizikom, sprovedu metodološki postupak određene metode, obrade rezultate, kritički ih razmotraju i donose odluke o mitigaciji rizika zavisno od dobijenih rezultata.