Predmet Istorija srpske političke misli izvodi se kao obavezan predmet na politikološkom smeru, u drugom semestru osnovnih akademskih studija politikologije.