Cilј

1. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima značajnih za razumevanje životnog ciklusa šinskih vozila 2. Sticanje znanja neophodnih za razumevanje problematike životnog ciklusa šinskih vozila 3. Osposoblјavanje za primenu stečenih znanja u rešavanju praktičnih problema u projektovanju, korišćenju i održavanju železničkih vozila

Ishod

Po uspešnom završetku ovog kursa studenti bi trebalo da budu osposoblјeni da: - definišu osnovne faze životnog ciklusa šinskih vozila; - ukratko opišu svaku od faza životnog ciklusa šinskih vozila; - uporede različite pristupe realizaciji projektnog zadatka i proizvodnje šinskih vozila; - sastave termin plan realizacije projekta sa jasno definisanim aktivnostima; - razlikuju pouzdanost, raspoloživost i funkcionalnu pogodnost sistema; - raspravlјaju o mogućim načinima podizanja pouzdanosti sistema.