Ciljevi kursa su razumevanje u ograničenjima paralelnog izvršavanja, paralelizma na instrukcijskom nivou, paralelizma u okviru petlji i detekcija izvršavanja paralelizma u realnom vremenu i implementacija paralelizma u hardveru.