Студенти усвајају терминологију из физичке хемије и сродних наука, читају и преводе научне радове и апстраке са енглеског језика и савладавају и анализирају њихову структуру и садржај.

Студенти умеју да читају и разумеју начуне радове и чланке из физичке хемије и сродних области, разматрају актуелне научне теме. Боље су припремљени за даље студирање и научни рад јер умеју лакше да проналазе и читају стручну светску научну литературу на енглеском језику.  Анализа структуре и елемената начуног рада са нагласком на апстракте из научних часописа. Читање актуелних научних текстова из физичке хемије и сродних области, са фокусом на основну терминологију и појмове везане за физичку хемију као и релевантне области као што су наноматеријали, наука о материјалима, биоматеријали, полимери, електрохемија, форензика, обновљиви извори енергије, заштита животне средине. Читање текстова познатних научника и текстова са фокусом на актуелене теме из науке.