Hemijska termodinamika je obavezan predmet na 1. godini osnovnih akademskih studija.


Ovaj kurs ima za cilj proučavanje termodinamičkih veličina koje karakterišu realne termodinamičke sisteme, proučavanje hemijske ravnoteže u sistemima sa idealnim i realnim ponašanjem, proučavanje III zakona termodinamike, uvođenje pojma termodinamičkog ciklusa, kao i pojmova entalpije i entropije hemijske veze. Ishod predmeta se ogleda u razumevanju pojma parcijalne molarne veličine, fugasnosti, aktivnosti i koeficijenta aktivnosti; sposobnosti izračunavanja i eksperimentalnog određivanja ovih veličina; razumevanju pojma viška termodinamičkih funkcija; sposobnosti izračunavanja i eksperimentalnog određivanja konstante ravnoteže hemijske reakcije; razumevanju veze konstante ravnoteže sa standardnim termodinamičkim funkcijama kao i načina njihovog eksperimentalnog određivanja; razumevanju pojma apsolutne entropije sa stanovišta III zakona termodinamike kao i sposobnost izračunavanja entropije i razumevanju pojma entalpije hemijske veze.