Физичкохемијска анализа је обавезан предмет који се слуша у пролећном семестру четврте године.

Циљ предмета је да студент разуме принципе, области примене и ограничења различитих инструменталних метода.

Студент треба да буде оспособљен: да одабере одговарајуће инструменталне методе за анализу узрока у складу са потребама корисника; да изабере нову опрему у складу са потребама лабораторије и економском оправданошћу; да критички оцени и примени одговарајући квалитет мерења.