Fizička hemija čvrstog stanja predstavlja jedan od obaveznih predmeta na četvrtoj godini studija na Fakultetu za fizičku hemiju.