Кроз овај курс студенти физике свих смерова могу да се упознају са физичким законима који важе у атмосфери и како се појаве и промене у атмосфери одвијају по тим законима. Полагањем овог предмета студент стиче знања из основа метеорологије. Исход предмета је да студент може да разуме процесе и појаве у атмосфери са којима се свакодневно среће. Исход је и да се усвојено знање може даље пренети на средњошколце уколико се професор определи за рад у школи. Студентима на смеру теоријске и експерименталне физике сазнања стечена слушањем овог предмета могу користити у истраживањима везаним за атмосферу и процесе у њој. Уколико је студент на примењеној физици знање из метеорологије ће му бити од користи у изучавању еколошких предмета пре свега.