Ovaj kurs je izborni predmet na smeru Socijalna politika i socijalni rad, na Fakultetu politickih nauka, Univerziteta u Beogradu.