Ovaj kurs je obavezan za studente prve godine smera Socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu politickih nauka, Univerziteta u Beogradu.