Teorija kulture: treća godina osnovnih studija FPN

Predavačica: Prof. dr Marina Simić; saradnik: MA Miloš Ničić