Praktikum iz programiranja 2 (13S111PP2, 13E111PP2) je obavezan predmet na prvoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo i izborni predmet na prvoj godini studija odseka Elektrotehnika i računarstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kurs pokriva praktične aspekte programiranja na programskom jeziku C, kao i osnovne strukture podataka i algoritme.