Multiprocesorski sistemi (13S114MUPS, 13E114MUPS) je izborni predmet na četvrtoj godini studija Odseka za softversko inženjerstvo i Odseka za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kurs pokriva hardverske i softverske koncepte u vezi sa multiprocesorskim sistemima i paralelnim programiranjem.