Историја модерне политичке мисли је предмет на првој години основих академских студија на Факултету политичких наука.

Предавачи: проф. др Марко Симендић и асист. МА Душан Марковић