Академске вештине су предмет на првој години основих академских студија на Факултету политичких наука.

Предавачи: проф. др Марко Симендић и асист. МА Душан Марковић