Предмет: Заштита података - 2019/2020

Наставници: проф др Павле Вулетић, 

                        доц. др. Жарко Станисављевић

Асистенти:  мр Маја Вукасовић, дипл. инж.

                      Адриан Милаковић, дипл инж.
                     

Садржај предмета: Расположивост, аутентикација, ауторизација, тајност, интегритет и контрола приступа. One-Time-Pad, Алгоритми тока (RC4), блоковски алгоритми (DES, AES), асиметрични алгоритми (Diffie-Hellman, RSA), хеш функције (MD-5), blockchain. Аутентикационе апликације, управљање кључевима, сигурне Web конекције. Пасивни напади, активни напади, малициозни програми. Denial of Service. Мрежне баријере.