Cilj kursa je savladavanje osnovnih principa mehanike fluida, molekularno-kinetičke teorije i fenomenološke termodinamike. U okviru kursa se obrađuju teme koje su vlo važne za dalje pročavanje na višim godinama studija (za Teorijsku mehaniku ili Satističku fiziku). Akcenat je na fenomenološkoj obradi tema, koja je jednostavnija, ali nudi vezu za realnim fizičkim problemima. Uvodi studente u tehniku aproksimacija, razdvajanja dominantnih efekata od onih manje važnih.