Upoznavanje studenata sa standardnim softverom koji se koristi u naučnoj laboratoriji. Napredni rad sa programom Origin (statistička obrada podataka, korišćenje makroa, LabTalk itd.). Rad sa programom LabView (osnovne funkcije, povezivanje sa hardverom, programiranje itd.).