Na ovom kursu studenti se upoznaju sa osnovama analitičke mehanike (Lagranžev i Hamiltonov formalizam), specijalne teorije relativnosti i mehanike fluida u meri da koriste ideje i metode ovih teorija u svom daljem školovanju.