Оспособљавање студената за руковођење израдом главних пројеката и рад у пројектантском тиму. Развој синтезних знања потребних за стицање лиценце одговорног пројектанта – руководиоца у професионалној пракси. Виши ниво разумевања принципа пејзажног дизајна.