Upoznavanje studenata sa osnovnim zakonima stabilnosti u atmosferi, sa postupkom dobijanja izvedenih jednačina, graničnih površi, izučavanjem polja pritiska i vetra kinematičkim putem, kao i upoznavanjem sa energetikom atmosfere.