Практична примена анализе времена, асимилације података и прогнозе времена. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу анализе, припреме, асимилације података, рачунања, интерпретације и оцене прогнозе времена, као и увођење у практични и научни рад.