Овладавање новим методама и моделима транспорта загађујућих материја у атмосфери, као и увођење у научни рад. Развој критичког мишљења и оспособљавање за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања и развој нових технологија и поступака у моделима транспорта загађујућих материја у атмосфери.