Синтеза знања из динамичке метеорологије, анализе времена, асимилације података и моделирања атмосфере кроз предмет прогноза времена, који представља главни циљ метеоролошке науке и праксе.

Упознавање са основим методима и моделима прогнозе времена. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу припреме, асимилације, рачунања, интерпетације и оцене прогнозе времена, припрема за оперативни рад, као и увођење у научи рад.