Овај курс је обавезан за студенте четврте године Основних академских међународних студија и изборни за студенте четврте године Основних академских студија политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Курс обухвата проучавање генезе и савремене спољне политике Србије. 

Наставници: проф. др Драган Ђукановић; сарадници: асист. МА Милан Крстић, сарадник МА Марко Дашић