Циљ предмета "Планирање предела и пејзажни дизајн" је оспособљавање студената да разумеју и савладају планирање предела кроз карактеризацију на различитим нивоима (од регионалног до локалног). Кроз утврђени карактер предела, вредност и осетљивост, дефинишу се начин имплементације у планска документа као и  принципи пејзажног дизајна. Циљ предмета је даља разрада принципа пејзажног дизајна и развој синтезних знања за израду  пројеката. Предметом је обухваћен виши ниво разумевања предеоно-еколошких принципа, принципа визуелне естетике предела, као и принципа пејзажног дизајна.