Нумеричка математика је изборни курс у четвртом семестру на Електротехничком факултету.