У питању је курс на трећој години Електротехничког факултета, у оквиру ког студенти изучавају основе електромагнетског прорачуна, пројектовања и анализе устаљених радних режима обртних машина за наизменичну струју. Курс је посвећен анализи трофазних синхроних и асинхроних машина.