Упознавање студената са факторима технолошког утицаја на околину, теоријама и алатима за процену стања околине. Стицање сазнања о дрвету као биообновљивом и одрживом ресурсу. Познавање проблематике загађења околине у дрвној индустрији, метода за идентификацију штетних материја и одређивање нивоа аерозагађења и хидрозагађења. Упознавање са системима за контролу емисије штетних материја.