Kурс обезбеђује изучавање вештина неопходних за добар јавни наступ  и реторичку анализу јавних садржаја. На основу општег увида у историју и теорију реторике, као и генезу и класификацију говорништва, студенти стичу знања о устаљеним и опробаним обрасцима комуницирања. Посебна пажња се посвећује структурисању доброг наступа, етапама говора и култури јавног говора. У складу са тим, циљеви предмета су да студенти прошире знања из области јавног наступа, да се упознају са различитим облицима изражавања, дикције и еристике (вештине полемисања) да би успешније наступали на медијима и као јавни говорници у другим околностима (вођење разговора, преговарање, политичке дебате, односи с јавношћу и сл.). Опремљеност знањима и вештинама из области реторике неопходним за обављање новинарских, представничких и других јавних послова. Првенствено, реч је о оспособљавању студената за самосталну припрему и држање говора. Затим, исход је и добра беседничка процена контекста у којем се одвија говор. Такође, уочавање разлика и сродности између различитих реторичких структура, облика и околности у којима се они примењују. Указивање на разлике између традиционалних и модерних приступа говорништву. Прилагођавање говора савременим технологијама и друштвеним и културним околностима.